Privacyverklaring
Your Path 2024

Your Path of Soetkin Vervaet is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Soetkin Vervaet- Your Path
Adres: Weidestraat 13, 9820 Merelbeke
Telefoon: 0496 70 35 71
E-mail: hello@yourpath.be
Ondernemingsnummer: BE 0675 388 927

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Your Path verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam

• Adresgegevens

• Telefoonnummer

• E-mailadres

• Geboortegegevens

• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie of telefonisch

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De coachingsgesprekken nemen we op via audio (live) en via audio en video (digitaal). Jij geeft ons hiervoor toestemming. Deze gesprekken zijn puur als coachend materiaal bedoeld en worden nooit met derden gedeeld. Jij krijgt het bestand toegestuurd, het is enkel voor jou bedoeld. Eens de coaching eindigt, verwijderen we alle bestanden aan onze kant en kunnen we bijgevolg ook later deze niet meer aan jou bezorgen.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Your Path verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Het afhandelen van jouw betaling.

• Het opmaken van jouw persoonlijke design.

• Het ondersteunen van je coachproces.

• Verzenden van eventuele nieuwsbrieven of reclamecampagnes.

• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

4. Cookies

We gebruiken volledig geanonimiseerde Google Analytics-cookies om een beeld te krijgen van het bezoekersverkeer en zo de website verder te optimaliseren. Al deze gegevens worden door Google Analytics volledig anoniem verzameld. Het dataverkeer op onze website wordt enkel intern verwerkt en wordt nooit gedeeld. Verder gebruiken we geen andere cookies, noch pseudo-anonieme cookies.

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Your Path bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Your Path verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, een audit of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Your Path en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hello@yourpath.be Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Your Path neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hello@yourpath.be

 

Soetkin Vervaet- Your Path – januari 2024